Το Ασφαλές Σχολείο Μου

Στα πλαίσια του μαθήματος Σχολική και Κοινωνική Ζωή τα παιδιά της Α τάξης συγκέντρωσαν, κατέγραψαν και παρουσιάζουν τα επικίνδυνα σημεία του σχολείου μας. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και παρακάτω μας παρουσιάζουν τα συμπεράσματα τους.

 

Επικίνδυνα σημεία του σχολειου μας (Α'ομάδα)

 

Επικίνδυνα σημεία του σχολειου μας (Β'ομάδα)

 

Επικίνδυνα σημεία του σχολειου μας (Γ'ομάδα)

 

Επικίνδυνα σημεία του σχολειου μας (Δ'ομάδα)