Αρχική σελίδα Ενημέρωση Ενημέρωση για την εποχιακή γρίπη 2015-2016

Ενημέρωση για την εποχιακή γρίπη 2015-2016

Οι παρακάτω οδηγίες στάλθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. ? Πόλη: 151 80, Μαρούσι
Πληροφορίες: Ι. Κουφόπουλος (Π.Ε.)
Σ. Μποφυλάτος (Δ.Ε.)
Γ. Μουστάκας (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο: 210 - 344.3605, 3318 (Π.Ε.)
210 - 344.3619, 3272 (Δ.Ε.)
210 - 344. 2254, 2212 (Ε.Ε.)

Μαρούσι, 05-02-2016
Αρ. Πρωτ. Φ1/19740/Δ2
Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας (έδρες τους)
2. Διευθύνσεις Π.Ε., Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους)
3. Σχολικές μονάδες της χώρας (μέσω Δ/νσεων Π.Ε., Δ.Ε.)


Θέμα : Ενημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπη.


Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την εμφάνιση της εποχικής γρίπης, συστήνονται στις σχολικές μονάδες οι ακόλουθες οδηγίες με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσής της:


1. Παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης αναμένουν, σε χώρο όπου δε θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως.


2. Συστήνεται για την αποφυγή της εξάπλωσης της εποχικής γρίπης να τηρούνται οι κανόνες ατομικής υγιεινής, όπως: Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης. Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων. Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση στους κάδους απορριμμάτων. Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα. Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και νερό ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείται αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.


Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται και από το προσωπικό των κυλικείων.


Παρακαλούνται οι Διευθυντές σχολικών μονάδων να ενημερώσουν την εκπαιδευτική κοινότητα(μαθητές, εκπαιδευτικούς, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων).


Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
4. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
5. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής
6. Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.
7. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
8. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήματα Β΄& Γ΄
9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
10. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήματα Β΄& Γ΄
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών - Δικτυακών Υποδομών
Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ