Αρχική σελίδα Ενημέρωση Πρόγραμμα 1 Οκτώβρη 2018

Πρόγραμμα 1 Οκτώβρη 2018

Δευτέρα 01-10-2018
 

A1

A2

B1

B2

Γ1

Γ2

1η

Ώρα

Αγγλικά αρχάριοι

Γυμναστική

προχωρημένοι

Γλώσσα

Θρησκευτικά

Χημεία

Γαλλικά

2η

Ώρα

Γυμναστική

Αρχάριοι

Αγγλικά προχωρημένοι

Μαθηματικά

Γλώσσα

Γαλλικά

Χημεία

3η

Ώρα

Κενό

Γαλλικά

Χημεία

Μαθηματικά

Κείμενα

Γυμναστική

4η

Ώρα

Γαλλικά

Χημεία

Κείμενα

Πληροφορική α΄Ομάδα