Πρόγραμμα Τετάρτη 3 Οκτωβριου 2018

Πρόγραμμα

Τετάρτη 3 Οκτωβριου 2018


 

A1

A2

B1

B2

Γ1

Γ2

1η

Ώρα

Αγγλικά αρχάριοι

Γυμναστική

προχωρημένοι

Μαθηματικά

Γλώσσα

Μαθηματικά

Φυσική

Ώρα

Γυμναστική

Αρχάριοι

Αγγλικά

Προχωρημένοι

Γλώσσα

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Βιολογία

Ώρα

Θρησκευτικά

Μαθηματικά

Γυμναστική

Προχωρημένοι

Αγγλικά

Αρχάριοι

Φυσική

Γλώσσα

Ώρα

Πληροφορική

Φυσική

Αγγλικά

Προχωρημένοι

Γυμναστική

Αρχάριοι

Γλώσσα

Μαθηματικά

5η Ώρα

   

Φυσική

Θρησκευτικά

 

Μαθηματικά