Αρχική σελίδα Ενημέρωση Πρόγραμμα Γυμνασίου 24 και 25 Οκτωβρίου 2018

Πρόγραμμα Γυμνασίου 24 και 25 Οκτωβρίου 2018

Πρόγραμμα

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

 

  Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2
1η ώρα Οδύσσεια  Ιστορία Μαθηματικά Φυσική Μαθηματικά Αρχαία
2η ώρα Αγγλικά  Γυμναστική Μαθηματικά Ιστορία  Μαθηματικά Βιολογία
3η ώρα Γυμναστική  Αγγλικά  Κείμενα  Γεωγραφία Αρχαία  Ιστορία
4η ώρα Αρχαία  Οδύσσεια  Κείμενα  Μαθηματικά  Φυσική  Πληροφορική Α΄Ομάδα
5η ώρα Ιστορία  Αρχαία  Γεωγραφία  Πληροφορική Β Ομάδα  Αγγλικά  Μαθηματικά
6η ώρα Πληροφορική Α΄Ομάδα  Γεωγραφία  Θρησκευτικά  Ιλιάδα  -

 Φυσική


Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

  Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2
1η ώρα Μαθηματικά Γαλλικά Μαθηματικά Κείμενα Ιστορία Ελένη
2η ώρα Οικιακή Οικονομία Μαθηματικά Μαθηματικά κείμενα Βιολογία Γυμναστική
3η ώρα Γλώσσα Αρχαία Βιολογία Γαλλικά Γυμναστική Γλώσσα
4η ώρα Γεωγραφία Οικιακή Οικονομία Πληροφορική Β Ομάδα Βιολογία Γαλλικά Ιστορία
5η ώρα Πληροφορική Α ομάδα Κείμενα Ιστορία Γεωγραφία Αγγλικά Κ.Π.Α
6η ώρα Κείμενα Πληροφορική Α΄Ομάδα Γεωγραφία Θρησκευτικά Κ.Π.Α Φυσική