Εργασίες στο μάθημα της Πληροφορικής


Με θέμα το ψηφιακό εκφοβισμό οι μαθητές της Β γυμνασίου δημιούργησαν τα παρακάτω:


 

2015-02-25 22-38 Windows Media Player Εργασία 1 2015-02-25 22-38 Microsoft PowerPoint Εργασία 6 
2015-03-02 18-23 hlektroniki via.ppt Εργασία 11
2015-02-25 22-39 Windows Media Player Εργασία 2 
2015-02-25 22-41 Microsoft PowerPoint Εργασία 7
2015-02-25 22-40 Koytantoy Maria Thoma.ppt

Εργασία 3 

2015-02-25 22-41 Εργασία 8 
 2015-02-25 23-22 Microsoft PowerPoint  Εργασία 12
2015-02-25 22-37 Microsoft PowerPoint Εργασία 4 2015-02-25 23-16 Microsoft PowerPoint Εργασία 9
2015-02-25 22-40 Microsoft PowerPoint Εργασία 5 2015-02-25 23-21 Microsoft PowerPoint Εργασία 10